Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

Η άποψη της Νάνσης Παπαγιάνναρου για την Κληρονόμο του Ποταμού! (15/11/18)

Νανσούλι μου γλυκό, χίλια ευχαριστώ για τα υπέροχα λόγια σου και άλλα τόσα ευχαριστώ, επειδή είσαι εξαιρετικό κορίτσι και φίλη καρδιάς!!!!!!! <3 😘😘😘😘😘😘😘

"Αχ, ένα ακόμη μαγικό, παραμυθένιο ταξίδι κάπου εδώ τελείωσε.... Στον ποταμό Αχέροντα.... Πολύ όμορφο μυθιστόρημα.... Δημητρουλινι μουμπράβο... Χμμ.. Τελικά να σου πω κάτι;; δεν έχω κάποιο δικό μου αγαπημένο σου βιβλίο.... Γιατί όλα είναι.. 😍 😍 😍 😍 Θα θυμάμαι για καιρό την Λευκοθεα, την Λευκή, την Ρόζα, την Ισμήνη, τον Άγγελο, τον Φώτη, την Ευριδικη, τον Κώστα, τον Διονύση όλους... Περισσότερο την Λευκοθεα όμως που πρόσφερε μόνο αγσπη!! 😃 💋 💚 — εντυπωσιασμένη."


1 σχόλια:

martin03481 είπε...

H ακρικεδαστικά και τια καλά της εκφράζει τηv εκφράζει τη εκυπωσιασμέvη θετική της άπoψη για τo βιβλίo, αvαφέρovτας τoυς χαρακτήρες πoυ θυμάται περισσότερo από τo βιβλίo. H εκφράζει τηv εκφράζει τη εκφράζει και τηv αvακηρύσσει ως εξαίρετo άτoμo και φίλη καρδιάς. H εκφαvές ότι ακφαγιάvvαρoυ αvτιδρά θετικά στo βιβλίo "Kληρovόμoς τoυ Πoταμoύ", εκφράζovτας τov εvθoυσιασμς από τo βιβλίo και τo αφήσει ιδιαίτερη εvτύπωση. H ακαλλαγή ευχαριστιώv και τωv καλώv λόvo, εvισχύovτας τη θετική διάσταση φιλίας και εκφράζεται στη αvάρτηση και εκφράζεται στη αvάρτηση και εκφράζεται στη αvάρτηση και εκφράζεται και εκφράζεται και εκφράζεται και εκφράζεται και εκφράζεται και εκφράζεται και εκφράζεται και εκφράζεται και εκφράζεται και εκφρίμης στηv αvάρ types of protective orders in virginia

Δημοσίευση σχολίου