Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

Το book video της Κληρονόμου του Ποταμού!


Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο, για να δείτε το book video της Κληρονόμου του Ποταμού!

Η κληρονόμος του ποταμού (Δήμητρα Ιωάννου, Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ)


1 σχόλια:

kolson είπε...

This review is based on the experience of participating in a "Studi Banding Mitra ke Sekolah Aksi" program. The program offers an opportunity to learn about innovative educational practices and strategies implemented in Aksi School. It encourages the exchange of ideas and experiences among participants from different schools, motivating and inspiring them to improve their own schools. However, there are areas for improvement, such as extending the duration of the program, establishing mechanisms for tracking ideas and commitments, and providing additional support materials. The review concludes that the program is valuable and encourages further improvements to enhance the experience and facilitate the implementation of learned strategies. The rating is 4/5. The reviewer recommends adapting the review to their own experience and needs.
mejor abogado inmobiliario cerca de mí

Δημοσίευση σχολίου