Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!


Ελάτε να γνωρίσετε καλύτερα εμένα και τα βιβλία μου και να ανταλλάξουμε απόψεις και γνώμες!1 σχόλια:

jamesh είπε...


Dimitra is a feminine given name of Greek origin, derived from the goddess Demeter in Greek mythology, who was associated with agriculture, fertility, and the harvest. It is a popular name in Greece and other Greek-speaking regions, symbolizing nurturing, abundance, and maternal strength. Dimitra may also be spelled as Dimitra, Dimitria, or Dimitraki, and is often shortened to "Dimi" as a nickname.
Fairfax Divorce Lawyer
Divorce Lawyers Fairfax VA
Δημοσίευση σχολίου